Aplikacja do prowadzeniaq serwisu

Aplikacja Serwisowa

Changelog


Aktualizacje - changelog

 • 12.09.2022
  • zmieniono obsługę dupliaktów Klienta (inna osoba z już istniejącym w bazie nr tel.) przy dodawaniu nowego serwisu
 • 26.08.2022
  • w ustawieniach dodano opcję wglądu i pobierania kopii zapasowej
  • integracja z modułem sms
 • 29.07.2022
  • dodano możliwość wyszukiwania po ID zgłoszenia
  • Zmiana ustawień programu - dodano podmenu
  • Dodano w ustawieniach możliwość definiowania jak działa wyszukiwanie po id
  • Drobne zmiany wizualne
Cofnij do strony glównej